ایران بیست و سومین ارتش جهان بدون " سپاه " و " بسیج "

افسران - ایران بیست و سومین ارتش جهان بدون
افسران - ایران بیست و سومین ارتش جهان بدون
 
افسران - ایران بیست و سومین ارتش جهان بدون افسران - ایران بیست و سومین ارتش جهان بدون افسران - ایران بیست و سومین ارتش جهان بدون
 
 موسسه " گلوبال فایرپاور " در رزوهای گذشته آمار جدیدی را از رتبه‌بندی ارتش‌های دنیا منتشر کرده که در این آمار ایران به رتبه 23 جهان رسیده و این موضوع در حالی رخ داده که کشورهایی مانند آلمان و یا ارتش ترکیه که تا دندان به سلاح‌های روز دنیا مجهز هستند از رتبه خود در میان 10 ارتش برتر دنیا سقوط کرده اند.
منبع : شمیم ولایت |ایران در سال 2016 میلادی چندمین ارتش دنیا است؟ + آمار و جزئیات منبع : شمیم ولایت |ایران در سال 2016 میلادی چندمین ارتش دنیا است؟ + آمار و جزئیات منبع : |ایران در سال 2016 میلادی چندمین ارتش دنیا است؟ + آمار و جزئیات منبع : شمیم ولایت |ایران در سال 2016 میلادی چندمین ارتش دنیا است؟ + آمار و جزئیات منبع : |ایران در سال 2016 میلادی چندمین ارتش دنیا است؟ + آمار و جزئیات منبع : |ایران در سال 2016 میلادی چندمین ارتش دنیا است؟ + آمار و جزئیات منبع : |ایران در سال 2016 میلادی چندمین ارتش دنیا است؟ + آمار و جزئیات منبع : |ایران در سال 2016 میلادی چندمین ارتش دنیا است؟ + آمار و جزئیات منبع : |ایران در سال 2016 میلادی چندمین ارتش دنیا است؟ + آمار و جزئیات منبع : |ایران در سال 2016 میلادی چندمین ارتش دنیا است؟ + آمار و جزئیات منبع : |ایران در سال 2016 میلادی چندمین ارتش دنیا است؟ + آمار و جزئیات منبع : |ایران در سال 2016 میلادی چندمین ارتش دنیا است؟ + آمار و جزئیات منبع : |ایران در سال 2016 میلادی چندمین ارتش دنیا است؟ + آمار و جزئیات
برچسب ها : ارتش ,آمار